CS4ZO - CyberSecurity voor Zelfstandige Ondernemers

CS4ZO heeft als doelstelling een basis-opleidingsaanbod te ontwikkelen voor ZO en KMO’s en alle betrokkenen (de ondernemer, leidinggevenden en werknemers) met als einddoel hen te ondersteunen in de verhoging van de maturiteit op vlak van cybersecurity.

Meer info op https://www.unizo.be/projecten/cs4zo-cybersecurity-voor-zelfstandige-ond...
Het opleidingsaanbod komt dra on-line.

Dag van de Digitale Onderneming

Met dank aan onze partners