Vlaams Beleidsplan - Samen voor betere cyberveiligheid in Vlaanderen

Via het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity investeert de Vlaamse overheid jaarlijks zo'n 20 miljoen euro in cybersecurity. Daarvan gaat 8 miljoen naar onderzoek door universiteiten en kennisinstellingen, 3 miljoen naar opleidingen en bewustmaking, en 9 miljoen naar ondersteuning voor bedrijven. Met dit beleidsplan wordt een bijkomende impuls gegeven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder.

Bekijk kort op: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/digitalisering/cybersecurity/...

Raadpleeg het Vlaams Cybersecurity beleidsplan op: https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/quaternota_aan_de_vlaa...

De CS barometer is een studie die de Vlaamse Regering liet uitvoeren om de cybersecurity maturiteit bij Vlaamse bedrijven in kaart te brengen.
Het is de eerste nulmeting rond dit thema van 2021.
De resultaten vormen een belangrijke barometer voor het beleid rond cybersecurity.

Download de CS Barometer hier: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/digitalisering/cybersecurity/...

Dag van de Digitale Onderneming

Bekijk hier de opname van de bijdrage: https://youtu.be/yo83QM-jmZs

Met dank aan onze partners