Vlaamse ZO en KMO's scoren ondermaats op Cybersecurity

Uit de 2022 UNIZO-Scan Digitalisering (https://www.unizo.be/unizoscan-digitalisering) resultaten en een phishing campagne onder de leden bleek dat ondernemers zich nog niet terdege bewust zijn van de gevaren van digitalisering.

In de scan namen we de volgende cybersecurity-maatregelen op:

1. Regelmatige back-up van gegevens
2. Een centrale omgeving (bv. cloud) waar alle bestanden en data bewaard worden,
3. Gebruik maken van een antivirusprogramma
4. Een paswoordbeleid
5. Het regelmatig updaten van software
6. Het toepassen van 2-factor authenticatie
7. Het hebben van specifieke veiligheidsregels voor de medewerkers en/of zaakvoerder

Een derde van de ondernemers past minder dan vier van deze absolute basismaatregelen op vlak van cyberveiligheid toe.
De risico’s zijn niet te onderschatten: van tijdelijk tot permanent verlies van (gevoelige of geheime) bedrijfsdata, zware reputatieschade, GDPR-boetes omwille van onbeschermde klantendata en geconfronteerd worden met ransomware.

Om ondernemers hierin te begeleiden heeft UNIZO een Snelwijzer rond Cybersecurity & Phishing ontwikkeld (https://www.unizo.be/publicaties/andere/snelwijzer-phishing).

De phishing-test onder onze leden onderstreepte het belang nog verder.
Nog steeds 1 op de 5 ondernemers lieten zich vangen terwijl ze op voorhand waren gewaarschuwd.

"Ondernemers lopen nog vaak te gemakkelijk in de val. We gaan het aantal bewustwordingscampagnes daarom verhogen", besloot Danny Van Assche in 2022.

Dag van de Digitale Onderneming

Met dank aan onze partners